Specialmaskiner

Magnetteknik bygger specialmaskiner inom många vitt skilda områden. Vi har byggt maskiner för trådbockning, ytbehandling och lackering, montering med mycket mer. Alla uppdrag ser olika ut och genom åren har vi skapat en stark och bred kompetens för både konstruktion, inköp och maskinbygge som gör oss effektiva.

Genom åren har vi levererat maskiner i alla storlekar och av olika komplexitet till alla delar av världen. Vi arbetar med såväl små kunder som stora multinationella företag. Vi är ganska unika i vårt slag och drivs fortfarande av en passion för teknik och snillrikhet som kommer företag till godo i fantastiska maskiner.

Vår spetskompetens ligger inom lågfrekvent induktionsteknik (magnetfältsvärmning) där vi är en av mycket få aktörer idag. Vi är i stort sett den enda på marknaden som erbjuder kompletta och integrerade specialmaskinbyggen.

INTEGRERAD UPPVÄRMNING

Våra uppdragsgivare står ofta inför en ombyggnad eller nybyggnad av en hel produktionslinje där uppvärmning är en del av processen. Man har kanske värmt ämnen i ugn tidigare men sett de enorma tidsvinsterna med att bygga in en magnetfältsvärmare i produktionen. 

Vi har flera decenniers erfarenhet av att vara med från allra första början och rita in specialmaskiner för magnetfältsvärmning i en produktionslinje. Vi konstuerar och bygger maskinen komplett med uppvärmningselement och fixturer som gör att ni får en specialanpassad maskin. Vi bygger också in styrskåp och kommunikation med robotar som integrerar maskinen i produktionslinjen. Allt i samråd med er.

Alla maskiner vi har byggt levererar vi personligen och driftsätter på plats hos våra uppdragsgivare.  

Kontakta oss

Maskintyper

MFU 7-2

MFU 7-2 lågfrekvensvärmare är utvecklad för snabb och energisnål uppvärmning av "gearbox parts" före EB och lasersvetsning.

Värme: 2 x 25 kW. Weights up to 10 kg.
Normal arbetstemperatur: 150 - 200°C.

Lågfrekvensinduktion med en arbetsfrekvens på 50-100 Hz säkerställer god värmepenetration i materialet.

Två värmare är installerade på GKN Drive Line AB in Köping, Sverige. 

MFU Compact System

MFU Compact System är utvecklad för snabb och energisnål uppvärmning av ämnen i gummi-industrin.

Värme: 10 - 25 kW.
Vikt: upp till 16 x 10 kg.
Normal arbetstemperatur: 100 - 150°C.
Uppvärmningstid: 4 - 15 min.

Lågfrekvensinduktion med en arbetsfrekvens på 50-200 Hz säkerställer god värmepenetration i materialet. Stor minskning av vulkaniseringstid i form.

MFU Compact System är installerade åt Trelleborg AB, Cooper USA.

MFU 120-250-500

MFU 120-250-500 är verktygsförvärmare framtagna i 3 storlekar till aluminiumindustrin för snabb och kontrollerad uppvärmning av extruderingsverktyg och bolster. Varje verktyd övervakas av 2 oberoende IR pyrometrar, för att säkerställa rätt temperatur.

Förutom dessa 3 modeller kan den också levereras i ett utförande för att byggas in automatiska verktygslinjer.

För att öka kapaciteten på befintliga varmluftsugnar kan MFU ugnarna och sedan placeras i varmluftsugnen för varmhållning.

 Dessa maskiner finns installerade hos SAPA, Profilgruppen, Alcoa och Chase Brass.

MFU 300

MFU 300 är en lågfrekvent magnetfältsvärmare utvecklad för snabb och energisparande förvärmning av stora delar innan exv. lasersvetsning.

Värme: 50 kW.
Vikt: 100 kg.
Normal arbetstemperatur: 100 - 150°C.
Uppvärmningstid: 60 - 70 sek.

Två MFU 300 är installerade hos Arvin Meriter, en i Sverige och en i Italien. En MFU 300 är såld till ABB.

MFU 450

MFU 450 är en helhjulsvämare för järnvägshjul. Värmaren består av ett transportband för laddning, värmare och ett transportband för avlastning. Hjulen värms upp till ca 260°C på mellan 15 – 20 minuter. Efter uppvärmning transporteras hjulet till avlastningsbordet där det kan plockas upp för installation på hjulaxeln.

Uppvärmningstemperaturen övervakas av en IR pyrometer, som signalerar till ett PLC-system. Kraften regleras av en SCR-enhet. Lågfrekvenstekniken MFU 450 ger en högkvalitativ produkt med låg underhållskostnad. 

MFU 450 är installerade hos Bombardier UK,  MTR Hong Kong,  ALSTOM Rumänien,  VR Finland,  Euromaint Sveringe,  DUROC Rail Sverige.

 

MFU 4000

MFU 4000 är utvecklad för snabb och energisnål förvärmning av specialstålscoils. den kan korta uppstartstiden i produktionen från 12-24 h till 1h.

Värme: 100 kW.
Vikt: upp till 4000 kg.
Normal arbetstemperatur: 150 - 200°C.

Lågfrekvensinduktion med en arbetsfrekvens på 25 Hz säkerställer god värmepenetration i materialet.

Två MFU 4000 är installerade åt SANDVIK Materials Technology i Sverige. En MFU 4000 är levererad till Bulten Kanthal.