Lågfrekvensinduktion

Lågfrekvent magnetfältsuppvärmning löser industrins behov av snabb, säker och ekonomisk uppvärmning. Med hjälp av den här tekniken kan vi spara timmar i uppvärmningstid åt våra uppdragsgivare. Och dessutom optimera energiåtgången. 

Högfrekvent induktionsteknik värmer upp ytan på ett material. Men den lågfrekventa induktionstekniken som vi arbetar med värmer effektivt upp hela materialet homogent från yta till kärna. Och det går snabbt. Tekniken är lämpligt för många olika elektriskt ledande material såsom stål och aluminium. Vi bygger en magnetkärna av elektroplåt och två spolar mellan vilka ämnet spänns fast. Det värms sedan med lågfrekventa magnetfält 30-1000 hertz.

Vi började lansera den här metoden 1987, då byggdes den första magnetfältsvärmaren. Sedan dess har vi konstruerat, byggt, levererat och driftsatt specialmaskiner med magnetfältsvärmare över precis hela världen. 

Hur vi bygger maskiner

Vi levererar maskiner till

Fordonsindustri

Fordonsindustrin är en viktig uppdragsgivare där lågfrekvent induktionsvärmning bidrar till stora effektiviseringar. Vi har byggt maskiner i första hand för värmning av kugghjul innan svetsning och lasersvetsning.

Stålindustri

Innan man kan processa materialet i plåtcolis måste det värmas. Vi har byggt maskiner för värmning av plåtcoils upp till 5 ton.  En sådan förvärmning tar med induktionsteknik 1 h istället för 24.

Aluminiumindustri

För aluminiumindustrin bygger vi främst lösningar för att värma strängsprutningsmatriser. Gummi-industri

Det var här vi startade 1987 med att bygga den första lågfrekventa magnetfältsuppvärmaren för gummiindustrin. En maskin som användes till att värma formverktyg upp till flera ton. 


Järnvägsindustrin

Den här tekniken är tillämplig på järnvägsindustrin där man byter slitringar på järnvägshjul som en del av ett årligt underhåll. Vi bygger maskiner för värmning av dessa hjul och har effektiviserat den här processen med hjälp av lågfrekvent induktionsteknik. 

Andra branscher

Arbetar du i en bransch som inte omnämns här? Kanske kan våra maskiner med den här uppvärmningstekniken hjälpa till att lösa problem i er produktion. Vi bygger gärna en maskin till en bransch vi inte har arbetat med tidigare. Kontakta oss så får vi  höra vad ni har för behov.