Välkommen till Magnetteknik

Vi bygger specialmaskiner för uppvärmning med lågfrekvent induktionsteknik. Maskiner som effektiviserar produktion åt våra kunder över hela världen. Teknik och snille sedan 1985.

Om induktionsteknik

Specialmaskiner

Vi konstruerar, bygger och driftsätter specialmaskiner för många olika användningsområden där uppvärmning kan vara ett av dem. Projekt där vi tar ett helhetsansvar och utvecklar lösningar som effektiviserar produktionsprocesser och löser problem. 

Läs mer

Legouppdrag

Magnetteknik har möjlighet att ta uppdrag inom montering och produktion på lego. Det kan handla om projekt som har med vår kärna induktionsteknik att göra. Men också om helt andra utmaningar.

Läs mer